Pozor, jako jezdec na kolečkových bruslích jste chodec

S teplým jarním počasím vyrazilo na silnice i mnoho jezdců na kolečkových bruslích, kteří si ovšem často neuvědomují, že na cyklostezkách i silnicích pro ně platí stejná pravidla jako pro chodce.

Klíčový je zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, podle kterého jsou jezdci na kolečkových inline bruslích chodci.

Pro jezdce na kolečkových bruslích platí:

  • je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pro cyklisty, 
je chodec povinen používat pouze pruh vyznačený pro chodce
  • osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení nesmí na chodníku nebo stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce
  • chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní
  • osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení může užít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty; přitom je tato osoba povinna řídit se příslušnými pravidly a světelnými signály
  • povinnost řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích

Policisté upřesňují, že pokud jezdec na kolečkových bruslích vyrazí na silnici, musí se držet vlevo. Lepší je využívat cyklostezky, protože jízda na frekventované silnici sice není zakázaná, ale je velmi nebezpečná.

Možná je silniční zákon nedokonalý a bruslaři budou jednou překvalifikovaní na cyklisty, ale zatím je třeba dodržovat výše uvedené. A k tomu samozřejmě používat přilbu, ochranu loktů a kolen.